Прослава по Повод 07 Април 2019, Ден на Здравството

       По повод денот на Здравјето 07 Април 2019 ,здравствениот дом одржа акција за бесплатни прегледи на граѓани.

На пензионерите    oд ЈЗУ Здравствен дом Велес,  Директорот Николче Димовски им врачи  поклон, скромно обележје за долгогодишната хумана и совесна работа  во здравствениот дом.

 

По повод денот на Здравјето 07 Април 2018 ,на пензионерите    oд ЈЗУ Здравствен дом Велес,  Директорот Николче Димовски им врачи  поклон, скромно обележје за долгогодишната хумана и совесна работа  во здравствениот дом.

Read more