Новиот лик на развојно советувалиште

Донација од Компанијата Ливрин Жарко ДООЕЛ, Жито маркети-Велес и од страна на Игор Николов беше донирана графомоторна табла