Служба за превентивна здравствена заштита за деца на училишна возраст

-Вршење систематски  преглед на ученици од страна на  превентивните тимови,

-Едукација на учениците, наставниот кадар, родители/старатели преку предавања и работа во мали и поголеми групи,

-Следење на  физичкиот и психофизичкиот развој,

-Рана  детекција на здравствените проблеми и навремен третман,

-Рано препознавање  на ризични видови на однесувања,

-Едукација за усвојување на  здрави животни  стилови,

-Земање податоци за употреба и злоупотреба  на супстанци (пушење, алкохол,  таблети, дрога),

-Земање податоци во врска со пубертетот кај двата пола,

-Земање податоци за  рано откривање на  знаци на депресија и  други пореметувања на  менталното здравје,

-Земање податоци за  постоење  на насилно однесување (булинг),

-Задолжителна имунизација на школски деца согласно календарот и Програмата за имунизација,

-Преземање мерки и активности за што поголем опфат кај тешко  достапните популации во рурални средини, лица кои  често го менуваат своето место на живеење и престојување, преку активности за изнаоѓање на неевидентирани, невакцинирани или некомплетно евидентирани лица и нивна вакцинација,

-Водење на евиденција за извршени сиситемастки прегледи на училишни деца,

-Водење евиденција за  вакцинирани и ревакцинирани  деца и преземање на мерки за комплетирање на нивниот  вакцинален статус.

 

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *