Служба за итна медицинска помош и домашно лекување и примарна здравствена заштита во рурални средини (села)

-Пружање на дијагностичко-терапевтски постапки кои се неопходни за отстранување на непосредна опасност за животот и здравјето на осигурените лица,

-Спроведува домашно лекување во случај кога не е неопходно болничко лекување на неподвижни или слабо подвижни болни, хронична болест во фаза на влошување или компликации, по сложени оперативни зафати кои бараат превивање и нега на раната и кај болни во термална фаза на болеста,

-Превоз со санитетско возило во случај кога не се работи за итен случај кога болниот односно повредениот поради неподвижност или ограничена подвижност не може да користи превоз со јавен сообраќај,

-Присуство  со  возило и  медицински тим на јавни манифестации.

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *